Toegevoegd op 11 juli 2018

4 tips voor beter people management

Maak werk van sterk people management Maak werk van sterk people management

Elke leidinggevende worstelt wel eens met het aansturen van zijn of haar team. People management is dan ook niet altijd zo makkelijk. Met 4 tips zetten we je graag op weg naar beter en effectiever people management.

Communiceer duidelijk

We beginnen meteen met een zeer voor de hand liggende aanbeveling. En toch wordt nog al te vaak gezondigd tegen de regels van heldere communicatie. Medewerkers willen weten wat je van hun werk vindt, maar ook wat er reilt en zeilt in het bedrijf. Zorg dus voor duidelijke feedback, over positieve én negatieve zaken. En communiceer duidelijk over de besluitvormingsprocessen in het bedrijf. Zo moedig je jouw teamleden aan om zelf ook open te communiceren en elkaar én jou de nodige feedback te geven.

Geen consensus zonder overleg

Een meeting waarbij de aanwezigen het gevoel hebben dat hen een bepaald standpunt wordt opgedrongen: het is bijzonder demotiverend. Durf het debat aangaan, ook over jouw standpunten of die van het management. Creëer echt overleg, waarbij iedereen zijn of haar mening mag geven en er ruimte is voor debat. Leg ook uit waarom bepaalde alternatieven onmogelijk zijn. Als je erin slaagt om via overleg consensus te creëren, krijg je een breed draagvlak.

Ben je een controleur of een facilitator?

Je zou er van versteld staan hoeveel leidinggevenden vervallen in micromanagement. Echt vreemd is dat niet, het beeld van de baas die over elk detail beslist bestaat ook steeds. Bovendien is het niet zo makkelijk om het uitvoerende aspect aan anderen over te laten als je zelf vol goede ideeën zit. Toch is het dat wat een goede leidinggevende kenmerkt: hij of zij creëert de situatie waarin medewerkers optimaal kunnen werken aan de realisatie van de afgesproken doelstellingen. De hedendaagse leidinggevende is dus veeleer een facilitator dan een controleur.

Zorg voor vertrouwen

Angst is een slechte raadgever. Medewerkers die schrik hebben om een fout te maken, renderen niet optimaal. Uiteraard zijn bepaalde fouten niet te tolereren en is het de bedoeling om uit fouten te leren. Maar als er vertrouwen is dat iemand na een fout een tweede kans krijgt, gaat hij of zij doorgaans beter presteren. Zorg er verder voor dat je als leidinggevende betrouwbaar bent en straal dat ook uit. Een vertrouwelijk verhaal over iemand anders vertellen aan een medewerker geeft jouw het etiket dat je niet te vertrouwen bent.

Dit zijn uiteraard slechts enkele van de vele aanbevelingen voor beter people management. Wil je meer inzicht in de ‘drive’ van jouw medewerkers? Participeer dan aan ons programma Mastering People Management. Contacteer ons gerust voor meer info.

Logo 1

 

 

Contact Info